หลักสูตร

หลักสูตรของสถาบันอานนี่เพื่อศิลปะแบ่งออกเป็น 7 ส่วนด้วยกันดังนี้: ปฐมบทสู่การวาดภาพ (Introduction to Drawing) การควบคุมและจัดการวัสดุ (Governing the Material) กายวิภาคของรูปทรง (Anatomy of Form) รูปทรงธรรมชาติ (Natural Forms) ปฐมบทสู่งานจิตรกรรม (Introduction to Painting) เทคนิคการสร้างงานจิตรกรรม (Painting Techniques) และปัจฉิมบทแห่งงานศิลปะ (Endgame)  เป้าประสงค์ของเราคือการช่วยให้ศิลปินทั้งหลายสามารถรังสรรค์งาน ศิลปะที่ตั้งใจด้วยเทคนิคที่เป็นเลิศ ซึ่งเริ่มต้นจากความแน่วแน่ในการฝึกหัดขั้นพื้นฐาน ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน และทักษะในการใช้วัสดุต่างๆ 

ปฐมบทสู่การวาดภาพ (Introduction to Drawing): หลักสูตรของเราเริ่มกันที่การแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ใน แบบฝึกหัดเบื้องต้น เราเริ่มกันตั้งแต่คำศัพท์เบื้องต้นของการวาดภาพ การจับดินสอเพื่อลากเส้นด้วยความมั่นใจ ฝึกใช้อุปกรณ์ต่างๆ วิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไขได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้นักเรียนของเราจะต้องฝึกหัดอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะจบหลักสูตร

ตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงจบหลักสูตรทั้งหมดล้วนแต่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของศิลปิน เราเชื่อว่าการเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด พวกเขาผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน ดังนั้นสถาบันอานนี่ไม่เคยมีข้อกำหนดว่าศิลปินที่จะเข้าร่วมโปรแกรมกับเราจะต้องผ่านการศึกษาด้านศิลปะมาก่อน แต่ความทุ่มเทและตั้งใจของพวกเขาในการทำแบบฝึกหัดและงานต่างๆ เป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาเหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน

การควบคุมและจัดการวัสดุ: 

เป็นบทเรียนต่อเนื่องจากบทที่แล้ว ในบทนี้เราจะศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ และการควบคุมวัสดุให้เกิดผลได้อย่าง ต้องการ ด้วยการพัฒนาทักษะเรื่องแรงกดให้ชำนาญนี้ ศิลปินจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดกับแต่ละวัสดุ และมีความมั่นใจในการทำงาน

กายวิภาคของรูปทรง: 

บทนี้เราจะมาสำรวจและวิเคราะห์รูปทรงต่างๆ เช่น ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงกรวย และ ทรงลูกบาศก์ ศิลปินจะต้อง เรียนรู้ว่าจะสร้างรูปทรงพื้นฐานทั้งสี่แบบได้อย่างไร เพราะรูปทรงเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้ การฝึกฝนที่ละเอียดละออและเข้มงวด ประกอบกับทำซ้ำไปซ้ำมาจนชำนาญ จะช่วยให้ศิลปินได้พัฒนาทักษะในการใช้ เทคนิคในการทำงาน

รูปทรงธรรมชาติ: 

ส่วนนี้ของหลักสูตรจะนำศิลปินก้าวจากรูปทรงพื้นฐานเข้าสู่รูปทรงธรรมชาติ และชักนำศิลปินเข้าสู่โลกที่มีความซับซ้อน มากขึ้นในเรื่องของรูปทรง การศึกษาจากของจริง รูปลักษณะรอบกาย และสิ่งต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันจะสร้างความท้าทาย ให้กับศิลปินที่จะสร้างสมดุลย์ของเส้นตรงและเส้นโค้ง

ปฐมบทสู่งานจิตรกรรม: 

เช่นเดียวกับปฐมบทสู่การวาดภาพ หลักสูตรนี้จะนำเสนอความรู้เบื้องต้นของวัสดุต่างๆ ที่จิตรกรต้องใช้  ทำความคุ้นเคย กับการใช้พู่กันในแบบต่างๆ การจัดการแผ่นผสมสีและองศาในการใช้พู่กัน ปฐมบทอันนี้จะสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ไปสู่ความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานของศิลปิน

เทคนิคการสร้างงานจิตรกรรม: 

การสร้างงานแบบตรงไปตรงมาสู่กลยุทธการใช้เทคนิคจะเป็นบทเรียนที่ทำให้ศิลปินเพิ่มทางเลือกการสร้างสรรค์งาน และสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างงานที่สมบูรณ์แบบ ในขณะเดียวกันการใส่ใจในรายละเอียด ของทุกขั้นตอนการทำงานจะเติมเต็มคุณค่าและความรื่นรมย์ให้ชิ้นงานอีกด้วย

ปัจฉิมบทแห่งงานศิลปะ: 

บทสุดท้ายของงานศิลปะคือ “การจบงาน” หมายรวมถึงการเคลือบ การเข้ากรอบ การจัดส่ง และการส่งเสริมการขาย ทุกอย่างที่กล่าวมาต้องได้รับการจัดการดูแลเป็นอย่างดีจนถึงมือผู้รับ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องใดๆ เกิดขึ้นกับงาน ที่ศิลปินทุ่มเทสร้างมา 

โดยประมาณแล้ว หลักสูตรของสถาบันอานนี่เพื่อศิลปะจะใช้เวลาเรียนประมาณสามปี เราสามารถปรับแต่งเวลา ในการเรียนให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนได้ ขณะเดียวกันบางบทเรียนอาจต้องใช้เวลาในการเรียนเพิ่มขึ้น เช่น เทคนิคการทำ Meticulous Rendering เป็นต้น นักเรียนของทางสถาบันควรต้องมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อที่ใช้เวลา อย่างเต็มที่ในการเรียนและเพื่อให้สำเร็จหลักสูตร

เวลาเรียน:

สถาบันอานนี่เพื่อศิลปะเปิดสอนตลอดปี โดยที่อาทิตย์สุดท้ายของแต่ละภาคเรียน ทางคณะผู้สอนจะทำการประเมิน ผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน (Performance Assessment Reviews – PARS) จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละแบบฝึกหัด นักเรียนของเราทุกคนต้องพยายามทำผลงานให้ได้ระดับมาตรฐานของสถาบันเพื่อรักษาสถานะของ ทุนการศึกษาต่อไป

* เวลาเรียนโดยละเอียดจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่