ครูผู้สอน

สถาบันอานนี่เพื่อศิลปะได้รับการปลุกปั้นขึ้นด้วยแรงกายและแรงใจของทั้งคณะครูอาจารย์และทีมงาน สมาชิกทุกคนในครอบครัวอานนี่ต่างแบ่งปันความเอาใจใส่เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างให้กับอนาคตของศิลปะและนักเรียนของเรา

ครูแต่ละท่านของสถาบันอานนี่เพื่อศิลปะต่างก็เรียนจบหลักสูตรของอานนี่ทั้งสิ้น แต่ละท่านมุ่งมั่นอุตสาหะต่อสู้กับ บททดสอบต่างๆ มากมายเพื่อให้สำเร็จหลักสูตร แต่ละท่านบากบั่นเพื่อให้แบบฝึกหัดพื้นฐานแต่ละชิ้น ออกมาสมบูรณ์ที่สุด และนำแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ได้ฝึก มาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะในสายวิชาชีพอย่างจริงจัง ครูทุกท่านมุ่งมั่นและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการถ่า

Rodney O'Dell Davis
ร้อดนี่ โอ’เดล เดวี่ส์
Read more about
ร้อดนี่ โอ’เดล เดวี่ส์

Open Bio