ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสถาบันอานนี่เพื่อศิลปะ เราเป็นสถาบันที่ไม่หวังผลกำไรและเสนอการศึกษาศิลปะ แบบเข้มข้นให้กับผู้ที่มุ่งมั่นจะเป็นศิลปินไม่ว่าเขาจะมาจากที่ใด สถาบันของเราใช้หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาโดย ศิลปินแอนโธนี่ วายชูลิส โปรแกรมการสอนมุ่งเน้นให้ศิลปินแต่ละคนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ในการทำงานศิลปะ  โดยผ่านการกลั่นกรองด้วยหลักการและเหตุผลรวมถึงวินัยในการฝึกฝน

โครงการนี้ค้นพบและก่อตั้งโดยทิม เรโนลด์ส สถาบันอานนี่เพื่อศิลปะรวบรวมพลังของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ แสดงออก และสื่อสารในแนวทางใหม่ๆและน่าตื่นเต้น ในช่วงต้นเราอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างกับทักษะต่างๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปกับการฝึกหัดตั้งแต่ต้นจนจบ เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ จะหายไปจนหมดสิ้น